Menu openen

Lobby Friesland,
speciaal voor Friese belangen

Passend bij deze tijd vormen wij een samenwerkingsverband van ervaren lobbyisten; een sterk lobbynetwerk. Gewoon samen met Friese ondernemers, instellingen en overheden stevig in de Friese klei of zandgrond verankerd. Kind aan huis in de overheids- en Parlementsgebouwen in Brussel en Den Haag. Met een breed netwerk en uitstekende ingangen bij de politieke beleidsmakers en beslissers. Vanuit die praktijk zetten we ons graag in voor Friese belangen: als Lobby Friesland.

’Goede wijn behoeft geen krans.’ U heeft een prima product of dienst. Klanten en participanten komen vanzelf wel. Natuurlijk staat de kwaliteit van uw product voorop. Maar er zijn altijd weer hindernissen te nemen en daarvoor is het van belang dat uw verhaal goed gehoord wordt. Bij overheden omdat u hun medewerking nodig hebt. Dat kan betrekking hebben op regelgeving maar ook op subsidieverstrekking die weer meer perspectief biedt. Gelijke speelvelden binnen de diverse Nederlandse gemeenten, provincies en Europese landen, zodat er sprake is van eerlijke concurrentie. Spelregels en interventies die belangrijk zijn voor u als bedrijf, non-profit instelling of individuele overheid. Lobby Friesland kan hierin voor u een bijdrage leveren. Wij hanteren daarbij een onderscheidende voorwaarde. Een nadrukkelijke link met een Fries belang.

Samen met u willen wij het verschil maken. Ervoor zorgen dat u verder komt. Met Lobby Friesland verder springen dan de polsstok lang is!

Partners

Carla van Lomwel

Op jonge jonge leeftijd zocht zij het avontuur in Brazilië. Was jarenlang de spil op het terrein van communicatie en later lobby van grote koepelorganisaties als VNG, IPO en VEWIN. Overleefde vele stormen als woordvoerder van KPN. Zette zich in voor een betere aanpak van zwerfjongeren tijdens de Toer Zwerfjongeren van VWS en maakt zich nu sterk voor de digitale toekomst van bibliotheken in Nederland.

Bekijk alle partners