Menu openen

Blog

Friese wijn

Fryslân heeft een sterk en positief imago. Aannames over een volksaard van harde werkers en onverzettelijkheid zijn ons deel. Bescheidenheid is er ook zo een. Goede wijn behoeft geen krans, maar we doen de Friese producten tekort als we daar niet méér de boer mee op gaan. Meer bekendheid over de kwaliteit van Friese producten en het benutten van nieuwe mogelijkheden/afzetgebieden is van groot belang voor een steviger positie. Dat is waar Lobby Friesland een rol wil vervullen. Zorgen voor een stevige positionering van Friese producten en belangen.

Natuurlijk gebeurt er van alles in Fryslân. Fryslân kan bogen op successen. Honderden miljoenen werden binnengehaald voor infrastructuur. Voor wegen, vaarwegen, bruggen en viaducten. Kort geleden nog een cultureel succes met het binnenhalen van Culturele Hoofdstad 2018. ’It koe minder!’ Inderdaad het had veel minder kunnen zijn. Een prima resultaat zelfs. Maar juist als de resultaten goed lijken, is het verstandig om door te gaan. Er een schepje bovenop te doen. De lobby in Den Haag en vooral Brussel groeit nog steeds. Zaak om mee te groeien.

Het lobby-traject is voor een buitenstaander vaak moeilijk te doorgronden. Het begint al in een vroeg stadium. Juist als de voorbereiding voor nieuwe regelgeving en subsidies begint is er bij beleidsmakers grote behoefte aan informatie. Informatie die door o.a. lobbyisten wordt aangedragen. In dat vroege stadium kan goede lobby een sterk sturend effect hebben. Lobby vraagt dan ook om visie bij opdrachtgevers. Voordat informatie overgebracht kan worden moeten doelen gesteld worden. Beslissen over waar en hoe de boodschap gebracht moet worden zijn belangrijk voor het slagen van de lobby.

Ervaring en inzet telt. De bescheidenheid die Friezen en Fryslân sieren moet dan even aan de kant worden gezet. Dan is het alle hens aan dek. In de maandag 22 september jl. uitgezonden radioreportage op Omrop Fryslân, zeg ik er het volgende over:

www.omropfryslan.nl/nijs/nij-lobbyfrieslandnl

Ook ’goede Friese wijn’ moet verkocht worden. Zonder een goede verkoop zal ook het sterkste product niet aan de man komen. Met enthousiaste, ervaren Lobby Friesland netwerkers denken en doen wij graag met u mee. In aanvulling op de succesvolle lobby die Friese overheden en ondernemingen nu al voeren. Samen verder springen dan de polsstok lang is, is daarbij ons motto.