Menu openen

Overheid

Het belang van lobby voor overheden wordt vaak onderschat. Toch zijn het juist overheden als Gemeenten en Provincies waarvoor lobby-activiteiten ontzettend belangrijk zijn. Om in aanmerking te komen voor landelijke en Europese kansen dient ook een overheid zich te onderscheiden. Vanuit haar onafhankelijke positie kan Lobby Friesland een belangrijke bijdrage leveren aan het onderscheidend vermogen van een individuele gemeente of van de Provincie Fryslân. Wij kunnen dat samen doen met andere belangenbehartigers en ook aanvullend op hun activiteiten. Met een gerichte inzet kan een gemeente mogelijkheden beter benutten. Ook meedenken en meesturen over nieuwe landelijke en/of Europese richtlijnen behoort tot de mogelijkheden.